La utviklerne fokusere på kjerne­virksomheten

Kjør Compliant Kubernetes som en administrert tjeneste i henhold til GDPR i Europa.

Kjører du Kubernetes i dag, eller planlegger du å gjøre det? Dette er en mulighet for deg til å overlate operasjonen til sertifiserte eksperter og samtidig øke din kontroll og sikkerhet.

Compliant Kubernetes on Safespring Compute

Styrk teamet ditt med ekstern kompetanse innen DevOps og Kubernetes

Sammen med vår partner tilbyr Safespring en Kubernetes-plattform som gjør det enkelt å være i samsvar med regelverk angående sikkerhet og personvern. Vi tilbyr en omfattende driftsløsning hvor du som kunde kan fokusere på din egen forretning og la automatikken ta seg av rapporteringskrav i henhold til regelverk.

Partneren vår er sertifisert “Kubernetes service providers Kravene er at minst tre ingeniører har fått sertifiseringen “Certified Kubernetes Administrator (CKA)”. Selskapets forretningsmodell bør kunne motta svært store bedriftskunder. " via CNCF og leverer en sikkerhetsherdet Kubernetes-distribusjon som følger “upstream” Kubernetes-versjoner tett og er et aktivt medlem av Cloud Native-fellesskapet. I tillegg til administrerte Kuberntes-tjenester, tilbyr vi opplæring og konsulenttjenester.

Safespring benefits

Hvorfor Compliant Kubernetes?

Kubernetes må settes sammen på en sikker måte for bruk i produksjon. “Compliant Kubernetes” ble designet basert på ISO27001-standarden og er en sikkerhetsherdet Kubernetes-distribusjon som inneholder komponentene og konfigurasjonen du trenger for observerbarhet og sikkerhet - fra dag én.

Utforsk kildekoden

Compliant Kubernetes on Safespring Compute

Kontakt oss

Kontakt oss

Send en e -post til vårt kontor i Norge med dine spørsmål. Våre eksperter er alltid raske til å svare.info@safespring.com

Forskjellen på lokal og utenlandsk skytjeneste for SaaS-selskaper

Det finnes mange grunner til at SaaS-selskaper velger å flytte personopplysningene sine tilbake til Europa.

Mange tjenester som håndterer personlig informasjon, som navn, telefonnumre, hjemmeadresser og i mange tilfeller sensitive helsedata, må håndteres med stor forsiktighet. Det finnes mange regler og lover som må følges når det gjelder slik informasjon. “Compliant Kubernetes” reduserer byrden med å være i samsvar med en rekke lover og sikkerhetsstandarder, som GDPR, HIPAA, PCI-DSS og andre standarder som overlapper med ISO-27001.

Personopplysninger og helsedata reguleres av den norske personopplysningsloven og GDPR, samt helseregisterloven. Hvis du håndterer personopplysninger og sensitive helsedata uten å følge regelverket, kan du bryte loven. Hvis tjenesten som håndterer personopplysninger befinner seg i en amerikansk skytjeneste, bryter den EUs personvernforordning (GDPR) ifølge en dom fra EU-domstolen i juli 2020.

I Sverige tas dette på alvor, og derfor kreves lokalt eierskap av skytjenester som håndterer personopplysninger. Dette bør også tas på alvor i Norge, da de samme reglene gjelder innenfor EU/EØS når det gjelder GDPR. Safespring har hovedeierskap i Sverige og infrastruktur i Sverige og Norge. Derfor faller vi utenfor spørsmålet om overføring av data til land som ikke reguleres av EU-regler, som GDPR. Land utenfor EU/EØS har ikke tilgang til utlevering av data.

Øk konkurranseevnen og sikkerhetsnivået med riktig skytjeneste og øk effektiviteten og salget ditt.