La utviklerne fokusere på kjerne­virksomheten

Kjør Compliant Kubernetes som en administrert tjeneste i henhold til GDPR i Europa.


Les Solution Brief


Kjører du Kubernetes i dag, eller planlegger du å gjøre det? Dette er en mulighet for deg til å overlate operasjonen til sertifiserte eksperter og samtidig øke din kontroll og sikkerhet.

Compliant Kubernetes on Safespring Compute

Styrk teamet ditt med ekstern kompetanse innen DevOps og Kubernetes

Sammen med vår partner tilbyr Safespring en Kubernetes-plattform som gjør det enkelt å være i samsvar med regelverk angående sikkerhet og personvern. Vi tilbyr en omfattende driftsløsning hvor du som kunde kan fokusere på din egen forretning og la automatikken ta seg av rapporteringskrav i henhold til regelverk.

Partneren vår er sertifisert “Kubernetes service providers Kravene er at minst tre ingeniører har fått sertifiseringen “Certified Kubernetes Administrator (CKA)". Selskapets forretningsmodell bør kunne motta svært store bedriftskunder. " via CNCF og leverer en sikkerhetsherdet Kubernetes-distribusjon som følger “upstream” Kubernetes-versjoner tett og er et aktivt medlem av Cloud Native-fellesskapet. I tillegg til administrerte Kuberntes-tjenester, tilbyr vi opplæring og konsulenttjenester.

Safespring benefits

Hvorfor Compliant Kubernetes?

Kubernetes må settes sammen på en sikker måte for bruk i produksjon. “Compliant Kubernetes” ble designet basert på ISO27001-standarden og er en sikkerhetsherdet Kubernetes-distribusjon som inneholder komponentene og konfigurasjonen du trenger for observerbarhet og sikkerhet - fra dag én.

Utforsk kildekoden

Compliant Kubernetes on Safespring Compute

Kontakt oss

Kontakt oss

Send en e -post til vårt kontor i Norge med dine spørsmål. Våre eksperter er alltid raske til å svare.info@safespring.com

Bakgrunn

Det er derfor mange SaaS-selskaper velger å flytte persondataene sine hjem til Europa

De fleste tjenester som behandler personlig informasjon som navn, telefonnumre, hjemmeadresser, og i mange tilfeller sensitive helsedata, må håndteres med stor forsiktighet.

Det er mange regler og lover som skal overholdes når det gjelder slike opplysninger. “Compliant Kubernetes” reduserer byrden med å være i samsvar med en hel del lover og sikkerhetsstandarder, f.eks. GDPR,HIPAA,PCI-DSS og andre standarder som overlapper med ISO-27001

Personopplysninger og helsedata er regulert av personopplysningsloven i Norge og GDPR , samt helseregisterloven. Behandler du persondata og sensitive helsedata uten å overholde regelverket?

Hvis tjenesten som håndterer personopplysninger og ligger i en amerikansk skytjeneste, bryter tjenesten EUs personvernforordning (GDPR) i henhold til EU-domstolens kjennelse i juli 2020.

I Sverige tar man dette på alvor og stiller derfor krav om lokalt eierskap til skytjenester som skal behandle persondata. Dette bør man ta på alvor i Norge også, da det i stor grad er de samme reglene som gjelder innenfor EU/EØS med hensyn til GDPR. Safespring har hovedeierskap i Sverige og infrastruktur i Sverige og Norge. Vi havner derfor utenfor spørsmålet om overføring av data til land som ikke er regulert av regler i EU, f.eks. GDPR. Land utenfor EU/EØS har dermed ikke tilgang til utlevering av data.

Øk konkurranseevnen og sikkerhetsnivået med riktig skytjeneste og øk effektivitet og salg.

La utviklerne fokusere på kjerne­virksomheten

Safespring produserer sikre, pålitelige og fleksible skytjenester. Vår infrastruktur som en tjeneste er basert på åpen kildekode og åpne standarder.

Vi produserer alle våre tjenester i Europa, og det er derfor lettere for deg å følge europeiske lokale lover og regler.

Utforsk mer