Innovative Use case: Utforsk potensialet i vår plattform

Disse use case belyser hvordan bedrifter og organisasjoner over ulike sektorer har utnyttet vår skyinfrastruktur for å drive innovasjon, effektivisere drift og sikre kritiske data.

Scaleout Systems leverer GDPR-sikker maskinlæring med Safespring

Safespring Compute

Scaleout Systems leverer GDPR-sikker maskinlæring med Safespring

Andreas Hellander, en av grunnleggerne av Scaleout Systems, understreker at den felles verdien av datasikkerhet og bruk av åpen kildekode har vært et sterkt fundament i samarbeidet med Safespring.Read more
Med Safespring kan Elastisys' kunder fokusere på å utvikle sine digitale tjenester

Safespring Compute

Med Safespring kan Elastisys' kunder fokusere på å utvikle sine digitale tjenester

Elastisys, i samarbeid med Safespring, tilbyr compliance-tilpassede Kubernetes-løsninger. COO Rob McCuaig fremhever viktigheten av partnerskap og datalagring innenfor EU.Read more
En fleksibel og sikker skyløsning for forskning innen livsvitenskap

Safespring Private Cloud

En fleksibel og sikker skyløsning for forskning innen livsvitenskap

Les om Safesprings leveranse av en skybasert compute- og lagringstjeneste til SciLifeLab, Sveriges største forskningsinfrastruktur for life science. Tjenesten støtter SciLifeLabs behov for integrasjon med høyteknologiske analysemetoder, håndtering av store mengder forskningsdata og tverrfaglige samarbeid.Read more