Safespring Infrastructure Service Catalog

Med skybasert infrastruktur som en tjeneste kan du skalere infrastrukturen opp eller ned etter behov. Levert fra sikre datasentre i Norge
Med skybasert infrastruktur som en tjeneste kan du skalere infrastrukturen opp eller ned etter behov. Levert fra sikre datasentre i Norge.

Safespring leverer en lokalt basert sky bygget for morgendagens apper. Det gjør det mulig for våre kunder å innovere raskt, redusere tid til markedsføring og fjerne tekniske begrensninger, samtidig som effektivitetsnivået øker og man beholder sin digitale suverenitet. Med vår plattform hjelper vi kundene våre med å forbedre konkurransekraften til å levere god kvalitet.Service catalogue

Om Safespring

Safespring produserer sikre, pålitelige og fleksible skytjenester. Vår infrastruktur som en tjeneste er basert på åpen kildekode og åpne standarder. Vi produserer alle våre tjenester i Europa, og det er derfor lettere for deg å følge europeiske lokale lover og regler.


Nyhetsbrev