Om Safespring

Safespring leverer en lokalt basert sky bygget for morgendagens apper.

Safespring leverer sikre, raske og skalerbare skytjenester for privat og offentlig sektor i Norge og Sverige. Safesprings infrastrukturtjenester (IaaS-virtuell server, lagring og back-up) egner seg bra for kunder som utvikler og drifter applikasjoner hvor automatisering via API blir etterspurt.

Safespring utvikler og drifter sine tjenester i egne datasenter i Norge (Oslo) og Sverige (Stockholm) og tilrettelegger for at deres kunder kan etterleve relevant regulatorisk rammeverk, herunder personvernregelverket (GDPR). Safespring vil presentere sine løsninger og gi eksempler på hvordan tjenestene kan benyttes, samt eksempler på noen usecases hvor ulike virksomheter benytter Safesprings tjenester.

Fra våre profesjonelle datasentre i Sverige og Norge inkluderer leveransen av infrastruktur-som-en-tjeneste:

Safespring Compute Våre infrastrukturtjenester er basert på den markedsledende skyplattformen OpenStack. Tjenesten leveres fra sikre datasentre med høy tilgjengelighet. Kundedata forlater aldri Sverige eller Norge der datasentre er fysisk lokalisert i landet. Tjenesten er fleksibel, helautomatisk og basert på selvbetjening gjennom en portal: Brukeren kan med få, enkle trinn starte og stoppe nye servere. Det er også mulig å administrere og kontrollere levering av servere programmatisk gjennom standardbaserte samtaler til API-et vårt.

Safespring Storage Vi tilbyr en objektlagringstjeneste der vi eksponerer et S3-grensesnitt for applikasjonen din. Tjenesten er optimalisert med stor og billig lagringsplass og er godt egnet for applikasjoner som å lese eller skrive store datamengder.

Open Source

Våre tjenester er basert på Open Source. De siste tiårene har vist at programvare med åpen kildekode gir et ekstremt kraftig økosystem av selskaper og organisasjoner som har de samme behovene, men samtidig behovet for tilpassede løsninger.Våre tjenester