Safespring sertifisert i henhold til FR2000

Safespring er sertifisert i henhold til FR2000. Les mer om vår sertifisering og hvordan den gagner våre kunder og vår virksomhet.

Hos Safespring streber vi alltid etter å levere den høyeste kvaliteten i våre tjenester, samtidig som vi prioriterer miljøet og arbeidsmiljøet.

FR2000 er en svensk standard for ledelsessystem som omfatter kvalitet, miljø og arbeidsmiljø. Standarden er basert på prinsippene i de velkjente ISO-standardene 9001 (kvalitet), 14001 (miljø) og 45001 (arbeidsmiljø). Ved å følge disse prinsippene sikrer vi at vi har en strukturert, kontrollert og systematisk tilnærming til vårt arbeid.

Hvorfor FR2000?

Det er to hovedgrunner til at vi har valgt å sertifisere oss i henhold til FR2000:

  1. Kundekrav og anskaffelser: Mange av våre kunder krever et demonstrert sertifikat i forbindelse med anskaffelser, spesielt de som omfattes av den svenske offentlige anskaffelsesloven (LOU). FR2000 er allment anerkjent i Sverige og er likestilt med de nevnte ISO-standardene, noe som gjør at vi kan oppfylle disse kravene på en effektiv måte.
  2. Struktur og kontinuerlig forbedring: Ved å følge standardens krav hjelper det oss med å skape en klar struktur og fremmer kontinuerlig forbedring innen vår organisasjon. Ved å implementere systematiske og effektive løsninger kan vi stadig forbedre våre prosesser og tjenester.

Fordeler med FR2000-sertifisering

Ved å være sertifisert i henhold til FR2000 kan vi hos Safespring tilby våre kunder ekstra trygghet og sikkerhet ved at vi kontinuerlig arbeider for å forbedre våre tjenester og virksomhet. Vi er dedikerte til å opprettholde disse høye standardene og ser frem til å fortsette vår reise mot bærekraft og kvalitet i alle ledd.

Sertifiseringsprosessen

FR2000-sertifiseringsprosessen utføres av akkrediterte sertifiseringsorganer som følger samme revisjonsprosedyrer som for ISO-standardene. Dette sikrer at vår sertifisering oppfyller de høyeste mulige standardene, og at våre kunder kan stole på at vi overholder kravene.

Kontakt Safespring

Kontakt Safespring

For mer informasjon om vår sertifisering og våre tjenester, vennligst kontakt oss.Kontakt Safespring