Våre Datasenter

Våre datasenter oppfyller dine høye krav til driftssikkerhet og tilgjengelighet. Du får også en klimasmart løsning, siden våre datasenter drives 100% med elektrisitet fra fornybare energikilder.

Safesprings Datacenter

Safespring Oslo

Dette eiendommen er det største eksisterende datacenteret i Norge, og drives av vannkraft.

Datacenteret vil samarbeide med flere parter for å gjøre det enklere for vannkraftdrevne datacentre å tilby tjenester til nasjonale og internasjonale kunder.

Dette eiendommen er det største eksisterende datacenteret i Norge. Ledende internasjonale datacenteroperatører leier ca. 6 000 m2 i bygningen. Eiendommen har 22 MW kraftkapasitet installert, og mulighetene for utvidelse for datacenteroperatører er store. Bygningen har totalt 25 000 kvadratmeter. Safespring produserer Compute og Storage i dette datacenteret.

Safespring Stockholm Nord

Datasenteret gjenvinner varmen som genereres fra produksjonen tilbake til fjernvarmenettet, noe som årlig varmer opp tusenvis av leiligheter i Stockholm-området.

Datasenteret er sikret og bygget som en bygning innenfor en bygning. CCTV-overvåkning skjer døgnet rundt hver dag i uken, og sikkerhetsvakter patruljerer området. Det er flere tilgangsbarrierer, inkludert sluser, kontaktløse nøkkelkort og biometriske lesere.

Bærekraft

Safespring Stockholm Nord bruker kun 100% grønn energi, og har gjort det siden 2012.

Datasenteret har siden 2015 et unikt prosjekt sammen med Stockholm Exergi (tidligere Fortum Värme) der de gjenvinner varme fra datasenteret til fjernvarmenettet. Årlig varmer dette opp tusenvis av leiligheter i Stockholm.

Utviklingen for mer energieffektive datasenter pågår kontinuerlig, noe som medfører at det gjøres løpende endringer i designen av datasenteret, dette inkluderer blant annet: Hevet gulv i datasentrene fra 60 cm til 120 centimeter for å redusere behovet for kjøling.

Safespring Stockholm Sør

Safespring Stockholm Sør oppfyller høye krav til driftssikkerhet og tilgjengelighet.

Datacenteret vårt er i dag på 2800 kvm, hvorav 1100 kvm er datasoner. Datacenteret drives 100% med elektrisitet fra fornybare energikilder, og vi jobber kontinuerlig med å finne nye måter å øke energieffektiviteten på.

Ansvarlig for datacenteret kan gi utdrag av passsystem og kameramateriale dersom vi ønsker det. Safesprings lokaler er låst slik at ingen utenforstående kan påvirke eller manipulere dem.

Byggstandarden er designet for tilgjengelighetskrav i samsvar med Tier-3, som er Safesprings policy. Det er også et reservestrømsystem som gjør at datacenteret er uavhengig av strømnettet. Datacenteret har branndeteksjon med luftanalyse. Serverhaller med IT-vennlig slokkesystem og brannalarm direkte koblet til brannstasjon, samt innbruddsalarm direkte koblet til alarmcentral og overvåkning 24/7 av vår egen NOC.