Den nordiske sky­plattformen

GDPR compliant badge

Safespring er alternativet som overholder lover og regler innen EU.

Compute

Skalere infrastrukturen opp eller ned etter behov. Levert fra sikre datasentre i Norden.

Storage

Skybasert lagring tilbys fra sikre datasentre i Norden.

Containerplattform

Kjør Compliant Kubernetes som en administrert tjeneste i henhold til GDPR i Europa.

Database-tjeneste

Med noen få klikk kan du distribuere et fullt administrert, databasenøkkel.

Backup

Robust enterprise-grade skybackup for fysiske eller virtuelle servere.

AI & ML-tjenester

Bygg moderne løsninger som utnytter maskinlæring og kunstig intelligens.

Play with sound
Scaleout logotype

Scaleout bygger en AI-plattform på Safesprings infrastruktur. Interessen og etterspørselen etter maskinlæring og AI har eksplodert i den siste tiden. Samtidig pågår en diskusjon om innsyn i hvilke data modellene er trent på og hva man gir fra seg når man bruker tjenestene.

Til Use case

Er du vant til å jobbe med en amerikansk skytjeneste?

Du vil umiddelbart føle deg hjemme hos Safespring. Start virtuelle servere med et knappetrykk, eller lagre storskala data gjennom S3 og mye mer.

Safespring compute

Safesprings datasentre befinner seg i Norden

Safesprings datasentre befinner seg i Norden. Våre datasentre møter høye krav til driftssikkerhet og tilgjengelighet. Datasentrene drives 100% av elektrisitet fra fornybare energikilder.

Om våre datasentre Om Safespring