Informasjon vedrørende behandling av personopplysninger

Safespring mottar og lagrer opplysningene som skrives inn i kontaktskjemaene som finnes på nettstedet safespring.com

Safespring mottar og lagrer opplysningene som skrives inn i kontaktskjemaene som finnes på nettstedet safespring.com og våre landingssider der dette dokumentet er tilknyttet skjemaet.

Dette innebærer at vi behandler dine personopplysninger for å kunne komme i kontakt med deg, og/eller opprette brukerkontoer knyttet til våre tjenester (“Formålet”). De opplysninger vi behandler for Formålet er normalt ditt navn, din e-postadresse, ditt telefonnummer, din tittel og din arbeidsgiver (“Personopplysningene”).

Merk

Safespring AB, org. nr. 559075–0245, er ansvarlig for behandlingen av Personopplysningene.

Lovlig grunnlag

Det lovlige grunnlaget for behandlingen av Personopplysningene for Formålet er vår berettigede interesse i å kunne markedsføre tjenestene vi tilbyr på en effektiv måte. Personopplysningene lagres på en sikker måte i tråd med vår forretningsmodell, og du har rett til når som helst å be oss slette Personopplysningene og/eller angi at du ikke ønsker å bli kontaktet av oss. Vi vil behandle Personopplysningene så lenge du godkjenner det. Når behandlingen opphører, slettes Personopplysningene.

Dine rettigheter

Hvis du har noen spørsmål angående vår behandling av Personopplysningene, bør disse stilles til oss via e-postadresse gdpr@safespring.com. Disse kontaktinformasjonene kan også brukes hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter i henhold til personvernforordningen (2016/679). Disse rettighetene er ikke absolutte, og en anmodning om utøvelse av rettighetene fører derfor ikke alltid til noen handling. Rettighetene i personvernforordningen inkluderer:

Til slutt har du rett til å klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon

Safespring

gdpr@safespring.com

Datatilsynet

datainspektionen@datainspektionen.se
Telefon: +46(0)‭8-657 61 00.‬