Safesprings akseptable brukerpolitikk

En akseptabel brukerpolitikk er en retningslinje som fastsetter bruk av en bestemt tjeneste, produkt eller programvare på en godkjent måte.

Safesprings "akseptable brukerpolitikk" spesifiserer hva som anses som akseptabelt og hva som ikke er det, for å forhindre misbruk, brudd eller skade på brukere, leverandører eller andre parter.

I denne teksten fastsetter Safespring policyprinsipper for bruk av deres skytjenester av brukere eller partnere. Nedenfor er sammendraget av teksten i punktlister:


Les akseptabel brukerpolitikk Kontakt oss