IT-leverantörer

Våra tjänster är mångsidiga och är ett mycket bra fundament för många olika typer av tillämpningar och har därför erfarenhet av många olika branscher och sektorer.
Vi är ju själva i IT-branschen, så vi har mycket god förståelse för de utmaningar som finns. Exempelvis att kunna tillhandahålla rätt typ av tjänster och ha en rättvis marginal på det man bidrar med.

Är ni en IT-partner eller systemintegratör som har behov av en kompetent molnleverantör för att komplettera ert erbjudande, eller vill du i eget namn sälja infrastruktur och molntjänster, men vill inte producera dem själva? Vi har i så fall ett bra erbjudande!

Våra tjänster lämpar sig mycket väl för att komplettera ert erbjudande och vi tillhandahåller funktionalitet för enkel managering av många kunder, till att få rätt typ av fakturaunderlag för att kunna fakturera vidare etc.

Kontakta oss för att höra mer kring våra partnertjänster!


Bli partner Kontakta Safespring
IT-leverantörer

Safespring är en snabb och flexibel moln- och IT-infrastrukturtjänst.

Som en svensk lösning gör Safespring det enklare för dig att uppfylla lagar och regler, som GDPR.

Håll dig uppdaterad

Upptäck mer