Äntligen är ramavtalet med SKL Kommentus påskrivet för e-arkiv som tjänst!

Nytt ramavtal för e-arkiv som tjänst.

Den senaste tidens debatt om Cloud Act och utländska molntjänster har fått många i den offentliga sektorn att tänka till vid införande av digitala system. Många har efterfrågat mer hjälp i vad de kan välja efter eSams uttalande om riskerna med molnet.

I och med det nya ramavtalet, där ArkivIT är avtalspart mot SKL, kan hela 952 avropsberättigade myndigheter använda svenska, säkra molntjänster genom Safespring utan att data lämnar landet. Läs gärna pressmeddelandet för att se vad det här innebär.


Pressmeddelande

Kontakta gärna Fredric om ni har frågor,

  • Fredric Wallsten, VD på Safespring
  • mobil: +46 76-629 25 02‬
  • fredric.wallsten@safespring.se
Safespring Logotyp

Senaste inläggen

  • Äntligen är ramavtalet med SKL Kommentus påskrivet för e-arkiv som tjänst!
  • 2018, Ett händelserikt år!
  • EUs nya digitala strategi förespråkar öppen källkod
  • Välkommen på TechAW den 21 november med SUSE
  • Tidslinje över lagarna som format EU:s och USA:s dataskydd

  • KONTAKTA SAFESPRING