EUs nya digitala strategi förespråkar öppen källkod

Det intressanta med EUs digitala utveckling kan sammanfattas i en mening på sida 25: “Co-creation will be encouraged. Open-source solutions will be preferred...”.

EU kommissionen publicerade sin digitala strategi den 21 november.

I Sverige tillämpar vi offentlighetsprincipen vilket innebär att allt som inkommer, eller produceras av myndigheter och kommuner är öppen information, om man inte kan motivera varför informationen ska vara klassificeras som sekretessbelagd.

Det är fler och fler röster som menar att detta bör även gälla programkod. Fördelarna med detta är bland annat:

  • Programvara som produceras av, eller till en myndighet kan användas av en annan myndighet.
    • Detta innebär mer effektivt användande av våra offentliga medel. Exempelvis har alla kommuner samma uppdrag från staten med många återkommande uppgifter dem emellan. Om systemen som skrivs för att lösa dessa återkommande uppgifter använder öppen källkod kan de mycket enklare återanvändas och förbättras av andra kommuner.
  • Ökad möjlighet till granskning och förbättring.
    • Att de systemen som har upphandlats med offentliga medel använder öppen källkod gör att invånarna, företagen och myndigheterna själva kan hjälpa till att förbättra systemen och på så vis bidra till samhället.
  • Företag som verkar i samhället kan använda den öppna källkoden, myndigheterna har tagit fram, för att göra sina tjänster bättre för invånarna.
    • Ett tydligt exempel är personnummer och samordningsnummer (som är en variant som används för t ex nyanlända). Personen med ett samordningsnummer har inget problem i interaktionen med statliga myndigheter men kan t ex ha svårt att handla i en e-butik eller skaffa ett mobilabonnemang eftersom att samordningsnummer inte följer regeln för personnummer att de första 6 siffrorna ska vara ett giltigt datum

Safespring förespråkar öppen källkod och att användarna även bidrar med sina tillägg för att tillsammans utveckla och underlätta för andra. Genom att tillsammans iterera kod förbättras systemen snabbare, de blir stabilare och framförallt mer kostnadseffektiva. Visionen är ett samhälle där myndigheter, företag och privatpersoner jobbar tillsammans för att förbättra den kod och de system som används.

EUROPEAN COMMISSION DIGITAL STRATEGY

EUs nya digitala strategi förespråkar öppen källkod

Safespring är en snabb och flexibel moln- och IT-infrastrukturtjänst.

Som en svensk lösning gör Safespring det enklare för dig att uppfylla lagar och regler, som GDPR.

Håll dig uppdaterad

Upptäck mer