eBook - Praktisk guide för vägledning in i molnet

Safespring har författat en praktisk guide för vädledning in i molnet.

De senaste tjugo åren har stora förändringar skett i hur IT effektivt ska hanteras. När företag ska fatta beslut om migrering till molnet är trygghet ledordet. I denna guide går vi igenom vilka delar som är viktigast för att uppnå den tryggheten och samtidigt förena den med alla de konkurrensfördelar molnet ger.

Guiden finns att ladda ned här.

Safespring Logotyp

Senaste inläggen

  • Äntligen är ramavtalet med SKL Kommentus påskrivet för e-arkiv som tjänst!
  • 2018, Ett händelserikt år!
  • EUs nya digitala strategi förespråkar öppen källkod
  • Välkommen på TechAW den 21 november med SUSE
  • Tidslinje över lagarna som format EU:s och USA:s dataskydd

  • KONTAKTA SAFESPRING