Information om Safesprings drift under covid-19 pandemin

Safespring planerar för fortsatt kontinuerlig drift.

Safespring har personal i Norge och Sverige. En beredskapsgrupp har tillsats för att följa utvecklingen och de tilltag som görs från norska och svenska myndigheter.

Safesprings personal har möjligheten att arbeta hemifrån och har de verktyg som krävs att utföra sina uppgifter ifrån hemmet.

Dagliga möten och drift sker genom videosamtal som standard. Att personalen arbetar hemifrån påverkar inte driften av vår plattform.

Åtgärder som vidtagits

Den 27 februari fick anställda information om att de skulle förbereda sig för en eventuellt längre tid av arbete hemifrån.

Den 11 mars gick Safespring in i ett beredskapsläge där anställda kan begäras att arbeta hemifrån med kort varsel. Teknisk personal rekommenderas att jobba hemifrån för isolation från varandra.

  • Vi har nära dialog med våra underleverantörer för att säkerställa att de har en plan för fortsatt drift.
  • Anställda som varit i ett riskområde har fått jobba hemifrån i minst två veckor enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Vi har tills vidare ställt in resor och deltagande på konferenser, oavsett storlek.

Har du frågor?

Safesprings personal finns tillgänglig som vanligt. Ta kontakt med din kontoansvarige på Safespring, eller ställ din fråga till:

Fredric Wallsten
+46 76-629 25 02
fredric.wallsten@safespring.se

Support
Har du frågor om vår plattform så hänvisar vi dig till vår supportadress. support@safespring.com

Information om Safesprings drift under covid-19 pandemin

Safespring är en snabb och flexibel moln- och IT-infrastrukturtjänst.

Som en svensk lösning gör Safespring det enklare för dig att uppfylla lagar och regler, som GDPR.

Håll dig uppdaterad

Upptäck mer