Daniel Melin tar steget från Skatteverket till Safespring

Som ansvarig för affärsutveckling inom akademisk- och offentlig sektor blir Daniel en viktig del i Safeprings arbete mot myndigheter, Europen Open Science Cloud och mer.

Daniel Malin på Safespring

På Safespring är vi stolta över att välkomna Daniel Melin till vårt team, en framstående förespråkare för öppen källkod och molntjänster.

Daniels gedigna bakgrund stärker vår mission att sprida kunskap inom molntjänster. Med erfarenhet från Skatteverket och Kammarkollegiet har Daniel en unik insikt i utmaningarna och möjligheterna för offentlig sektors användande av molntjänster

”Jag har haft många dialoger med SaaS-bolag som byggt in sig i amerikanska molntjänster. De har en perfekt tjänst men har haft svårigheter att hitta kunder inom offentlig sektor pga. beroendet till amerikanska molntjänster. Min tid inom offentlig sektor har rustat mig med en djupgående förståelse för potentialen med molntjänster”, reflekterar Daniel.

Hans engagemang rörande öppen källkod sedan 1996 understryker vår gemensamma vision om öppenhet och samarbete som grundpelare för framsteg.

Daniel ser en spännande framtid hos Safespring: ”Att dela kunskap och driva innovation är kärnan i vad jag vill åstadkomma här.” Hans ambitioner och vår strävan efter att erbjuda flexibla, säkra molntjänster med öppen källkod, digital suveränitet och öppna standarder går hand i hand.

I sin roll som ansvarig för Safesprings kommersiella strategi inom forskning, akademi och offentlig sektor, kommer Daniel Melin att ha en avgörande funktion i att stärka företagets samarbeten och bidra till viktiga projekt och initiativ. Ett av hans huvudfokus kommer att vara att fördjupa relationerna med forskningsinstitutioner och myndigheter, vilket är essentiellt för Safesprings fortsatta framgång och expansion.

Ett konkret exempel på Daniels arbetsområde är Safesprings deltagande i EOSC (European Open Science Cloud) och OCRE (Open Clouds for Research Environments) projekt. Genom dessa initiativ strävar Safespring efter att tillhandahålla molnbaserade lösningar som underlättar forskning och utbildning över hela Europa. Daniels expertis och erfarenhet kommer att vara centrala för att navigera i dessa komplexa projekt och säkerställa att Safespring kan erbjuda tjänster som verkligen möter forskarsamhällets behov.

Vi välkomnar Daniels perspektiv och expertis till Safespring och ser fram emot de framsteg vi kommer att göra tillsammans. Välkommen, Daniel, till vårt team och vår gemensamma resa mot en innovativ molnframtid!