Vi ser fram emot 2024 – en sammanfattning av årets framsteg och framtidsutsikter

Året har präglats av viktiga framsteg inom molntjänster, där varje nytt steg tagits med visionen att erbjuda nyskapande och högkvalitativa lösningar.

Fredric Wallsten

Fredric Wallsten

CEO, Safespring

När 2023 nu går mot sitt slut, vill vi på Safespring ta tillfället i akt att blicka tillbaka på årets framsteg och se framåt mot vad 2024 kan erbjuda.

Året har präglats av viktiga framsteg inom molntjänster, där varje nytt steg tagits med visionen att erbjuda nyskapande och högkvalitativa lösningar.

Private Cloud åt RISE

Vårt samarbete med RISE (Research Institutes of Sweden) har varit en milstolpe under året. Genom detta partnerskap har vi skapat en Managed Private Cloud-lösning, specifikt anpassad för att hantera stora mängder data från rymdteleskop. Detta projekt understryker inte bara vår kompetens inom skräddarsydda molnlösningar, utan visar även på vår förmåga att möta unika och krävande behov. Det är ett framstående exempel på hur våra kundanpassade tjänster kan bidra till betydelsefull forskning och innovation.

European Science Cloud byggs bland annat av Safespring

En annan viktig del av vårt arbete under året har varit tilldelning i uphandlingen av infrastrukturen för European Open Science Cloud. I detta framstående samarbete med Polska PSNC kommer vi att leverera viktiga resurser och utveckla en ny managerad container-plattform. Denna satsning är inte bara en milstolpe för Safespring, utan utgör också en grund för nya möjligheter som kommer att gynna våra kunder och den bredare utvecklingen av våra tjänster.

Starkare container-erbjudande än någonsin

För att ytterligare stärka vår position inom molnteknik har vi under året också utvidgat vårt nätverk av partnerskap. Samarbeten med företag som Sudo, Stakater och Elastisys har lett till att vi kan erbjuda ännu fler specialiserade verktyg och tjänster för containerhantering och orchestration. Genom dessa partnerskap säkerställer vi att våra kunder alltid har tillgång till de senaste innovationerna och bästa lösningarna inom molnteknik.

Kubernetes webcast

Ett av årets mest uppmärksammade webcasts är vår serie om Kubernetes, ledd av vår Cloud Architect Gabriel i samarbete med Lars från Elastisys. Serien, som består av sju delar, erbjuder inte bara fördjupad kunskap om denna teknologi, utan har även blivit en plattform för att visa upp vår expertis och innovationsförmåga. Den är ett exempel på hur vi kontinuerligt strävar efter att utbilda och informera om de senaste trenderna och teknologierna inom molnvärlden.

Se alla avsnitt av serien Design och driftsättnign av skalbara applikationer på Kubernetes.

Med dessa framsteg i åtanke ser vi med stor förväntan fram emot 2024. Vi tackar er för ert fortsatta förtroende och stöd och ser fram emot att fortsätta vår resa tillsammans, mot nya höjder inom molnteknologi och innovation.