Safespring: En nyckelaktör i Europas nya Vetenskapliga molnplattform värd 32 miljoner euro

European Open Science Cloud (EOSC) är ett initiativ som syftar till att förbättra och revolutionera vetenskapligt forskningssamarbete i Europa.

Fredric Wallsten

Fredric Wallsten

CEO, Safespring

Safespring, som en underleverantör till Poznań Supercomputing and Networking Center (PSNC), är stolta att meddela vår roll i det vinnande teamet för upphandlingen av European Open Science Cloud (EOSC), ett initiativ som syftar till att förbättra och underlätta vetenskapligt forskningssamarbete i Europa. Kontraktet har ett uppskattat värde på c:a 32 miljoner euro över 3 år.

I detta projekt är vår uppgift att tillhandahålla infrastruktur- och plattformstjänster till European Open Science Cloud (EOSC), en plattform som underlättar delning av vetenskapliga data och forskningsresurser över hela Europa. Safesprings engagemang sträcker sig över två huvudområden:

  1. Infrastrukturtjänster Vi bidrar med digital infrastruktur, som containertjänster, molnlagring och virtuella servrar, vilket underlättar säker och effektiv lagring och hantering av forskningsdata och drift av det öppna forskningsmolnet.
  2. Applikationstjänster Vi levererar infrastrukturen till de mjukvarulösningar som stödjer samarbete och dataanalys, vilket gör det enklare för forskare att analysera och visualisera sina resultat utan att tappa kontrollen över sitt data.

Syftet med ett gemensamt forskningsmoln

Europakommissionen syfte med EOSC är att uppnå en federation av infrastrukturer som ger sömlös tillgång till interoperabla verktyg för hela livscykelhanteringen av forskningsdata, från upptäckt till lagring, hantering, analys och återanvändning.

"EOSC återspeglar kärnvärdena i EU:s Digitala mål för 2030. Min förhoppning är att dessa initiativ kommer att minska offentlig sektors tveksamhet mot molntjänster och främja deras bredare acceptans."

Fredric Wallsten, VD på Safespring

Om Safespring

Vårt mål är att vara ledande inom innovativa och säkra molntjänster för att stärka akademiska institutioner, offentlig sektor och företag i Europa. Genom att främja forskning, utbildning och samhällsutveckling, strävar vi efter att bidra till våra kunders operativ excellens och innovation.

För mer information, vänligen kontakta:

För mer information, vänligen kontakta:

Fredric Wallsten , VD på Safespring
E-post fredric.wallsten@safespring.com
Telefon +46 76-629 25 02

För mer detaljerad information om upphandlingen; Läs gärna Europa-kommissionens pressmeddelande