Kommentar: Låt Östersjökabeln bli en väckarklocka

Att investera i digital infrastruktur är inte bara en fråga om nationell säkerhet; det är också en möjlighet att öka tech-kompetensen i Sverige.

Fredric Wallsten

Fredric Wallsten

CEO, Safespring

I en tid där digital infrastruktur har blivit lika avgörande som traditionella nyttofunktioner, belyser de senaste händelserna med Östersjökabeln och andra sårbarheter ett brådskande behov av åtgärder.

På Safespring har vårt åtagande alltid varit att inte bara innovera inom molnteknologi, utan också se till att dessa innovationer bidrar till en motståndskraftig och säker digital miljö för Sverige och Europa.

Artikeln “Låt Östersjökabeln bli en väckarklocka – digital infrastruktur behöver ett beredskapslyft” fungerar som en viktig påminnelse om de utmaningar vi står inför inom digital infrastruktur. Dessa utmaningar handlar inte bara om att upprätthålla tjänster, utan om att skydda själva ryggraden i vårt moderna samhälle. Som en del av den svenska tech-gemenskapen förstår vi betydelsen av dessa sårbarheter och den potentiella påverkan de kan ha på vårt samhälle, vår ekonomi och nationell säkerhet.

Vårt arbete på Safespring, i linje med de problem som tas upp i artikeln, handlar om mer än att bara tillhandahålla molntjänster. Det handlar om att bidra till en robust digital infrastruktur som kan stå emot utmaningar från hybridkrigföring och andra framväxande hot. Vi tror att ett samarbete mellan både offentlig och privat sektor är nyckeln till att utveckla en omfattande strategi för digital motståndskraft.

"Att investera i digital infrastruktur är inte bara en fråga om nationell säkerhet; det är också en möjlighet att öka tech-kompetensen i Sverige".

Fredric Wallsten, VD för Safespring

Att investera i digital infrastruktur är inte bara en fråga om nationell säkerhet; det är också en möjlighet att öka tech-kompetensen i Sverige. Genom att göra detta kan vi sporra innovation, främja ekonomisk tillväxt och stärka vår konkurrenskraft för Sverige på en global skala.

Som företag är Safespring engagerad i att vara i framkanten av detta arbete. Vi kommer att fortsätta att arbeta nära med statliga organ, branschkollegor och internationella partners för att säkerställa att vår digitala infrastruktur inte bara är ligger i framkant, utan också säker och motståndskraftig.

Sammanfattningsvis är vår linje tydlig, och på Safespring är vi redo att bidra med vår expertis och resurser för en säkrare och mer motståndskraftig digital framtid för Sverige.

Läs debattartikeln på NyTeknik

Läs debattartikeln på NyTeknik

”Låt Östersjökabeln bli en väckarklocka – digital infrastruktur behöver ett beredskapslyft”


   Läs artikel