Helhetsgrepp om molninfrastrukturen

Det är inte bara vi i den privata sektorn, utan även politiker och offentlig verksamhet, som behöver tro på svenska företags förmåga att leverera.

Fredric Wallsten

Fredric Wallsten

CEO, Safespring

Denna text är publicerad i Svenska Dagbladets bilaga “Kritisk infrastruktur”.

Kan en molntjänst vara öppen, standardiserad, flexibel, säker och laglig samtidigt? För oss på Safespring är svaret självklart ja.

Våra tjänster är baserade på öppen källkod, utformade efter öppna standarder och är enkla att kombinera. Vår infrastruktur, och vår företagshemvist, är i Europa. Därför finns inga tveksamheter kring vilka lagar som gäller när vi tillhandahåller tjänster till våra kunder. Förutsebarhet, goda uppdaterings- och testrutiner samt lång erfarenhet spridd på kunnig personal i tre europeiska länder ger oss en av de högsta säkerhetsnivåerna tillgänglig på marknaden idag. Inte bara tekniskt utan även juridiskt kan vi garantera hållbarhet i tjänsteleveranserna för överskådlig framtid.

Ändå står vår verksamhet idag inför ett antal hinder orsakade inte minst av politisk villrådighet.

I många offentliga verksamheter åsidosätts juridisk säkerhet om den innebär förändringar i den befintliga IT-infrastrukturen. Det är konkurrenshämmande och ett tydligt europeiskt regelverk med allt högre fokus på europeisk digital suveränitet har inte ännu lyckats stärka svenska molntjänster.

Det har också visat sig svårt att lyfta blickarna från investeringar i exempelvis bredband till satsningar på nya svenska företag och affärsmöjligheter. Vi efterlyser framåtanda och visioner. Det är inte bara kablar, utan även innehåll i kablarna, som behövs för en lyckad digitalisering.