Safespring deltar i gemensamt initiativ för att stärka svensk IT-drift

Safespring stödjer initiativet Sveriges IT-driftnätverk med sin expertis och dedikation till digital suveränitet, dataskydd och GDPR-efterlevnad.

Safespring, i samarbete med Atea, Binero, Cleura, Ericsson, Saab, Skatteverket, Trafikverket och Transportstyrelsen, ansluter sig till Sveriges IT-driftnätverk, ett initiativ som syftar till att stärka landets IT-driftskapacitet och främja intresset för IT-infrastruktur, datacenter och molntjänster.

Sverige står inför en utmaning: bristen på kompetens och resurser inom IT-drift hindrar landets förmåga att vara självförsörjande i denna kritiska sektor. Genom ökad kunskap och en större pool av kompetens inom området strävar vi efter att främja den svenska konkurrenskraften.

Målet med Sveriges IT-driftnätverk är att på lång sikt locka fler arbetstagare till branschen. Genom gemensam marknadsföring och intressanta aktiviteter som seminarier och hackathons, samt dialog och stöd till intressenter som kan påverka utvecklingen, som lärosäten, hoppas vi uppnå detta mål. En viktig del av detta initiativ innefattar också att kontinuerligt utveckla vår egen kompetens.

Safesprings åtagande till EU:s standarder för dataskydd

Safespring strävar efter att alltid ligga i framkant när det gäller att följa EU:s standarder för dataskydd och dataintegritet. Vi anser att det är vår plikt att säkerställa att vår verksamhet och våra lösningar är i linje med EU:s regler och förordningar, inklusive General Data Protection Regulation (GDPR) och CyberSecurityAct. Vi anser att detta inte bara är viktigt för vår verksamhet, utan även för att stärka förtroendet hos våra kunder och samarbetspartners.

En enkel men kraftfull analogi för att förstå betydelsen av IT-drift och konsekvenserna av bristen på kompetens och resurser är att tänka på ett land som inte kan bygga och underhålla sina egna vägar och järnvägar. Precis som dessa grundläggande förmågor är avgörande för ett samhälles funktion, så är en stark IT-drift kritisk för en robust och fungerande samhällsekonomi. Sveriges IT-driftnätverk strävar efter att kraftsamla för att säkerställa en stark svensk IT-drift.

Som en del av detta initiativ bidrar Safespring med dess långvariga engagemang för digital suveränitet, dataskydd och integritet. Genom att följa EU:s standarder, inklusive General Data Protection Regulation (GDPR) och CyberSecurityAct, hjälper Safespring till att skapa en trygg, inkluderande och hållbar digital miljö där människans rättigheter sätts i centrum.

Vi är stolta över att vara en del av denna gemensamma ansträngning och ser fram emot att arbeta tillsammans för att uppnå våra mål.

Lär dig mer om Sveriges IT-driftnätverk över en lunch med vår VD

Lär dig mer om Sveriges IT-driftnätverk över en lunch med vår VD

Safespring är en stolt deltagare i initiativet Sveriges IT-driftnätverk, strävandes efter att främja svensk IT-kompetens och styrka vår nationella IT-infrastruktur. Vill du veta mer om vår roll i detta initiativ och hur vi kan hjälpa ditt företag att navigera i den digitala eran? Boka en lunch med mig idag!

Ring +46 76-629 25 02 fredric.wallsten@safespring.com