Safespring tar inte ut några trafikavgifter

Egress cost, eller utgående trafikkostnader, är en kostnad som ofta glöms bort när man använder Infrastruktur som tjänst men är en vanlig inlåsningsmetod.

Safespring has a zero egress cost for data transfer

Egress cost refererar till kostnaden för att skicka data från molnet till en användares enhet eller en annan molntjänst utanför det specifika molnet.

Kostaden för att ladda upp- och ner data är en viktig faktor att ta hänsyn till när man använder molntjänster. Genom att vara medveten om dess existens och att planera för det i förväg kan man undvika oönskade kostnader och maximera kostnadseffektiviteten i användningen av molntjänster.

Varför är egress cost en viktig faktor att beakta när man använder molntjänster?

För det första kan det bli en oväntad kostnad för användare som inte är medvetna om dess existens. Egress cost kan lägga till betydande kostnader till en företags budget, och detta kan vara svårt att förutsäga eller planera för. För det andra kan det påverka beslutet om vilken IaaS-leverantör man väljer att använda. Eftersom egress costen kan skilja sig åt mellan olika molntjänstleverantörer kan det påverka vilket alternativ som är mest kostnadseffektivt för en specifik organisation eller användning.

Trafikkostnader kan fungera som en inlåsningsmetod för molnleverantörer, då kunder kan ha svårt att byta på grund av de höga kostnaderna för utgående trafik. Detta gör det viktigt att överväga både direkta och indirekta kostnader när man väljer en molnleverantör.

Varför tar inte Safespring ut trafikkostnader?

Safespring tror på vikten av öppna standarder och open source-programvara för att främja innovation, samarbete och frihet inom IT-branschen. Genom att använda öppna standarder och open source-programvara, kan Safespring erbjuda en molnlösning som är flexibel och skalbar, vilket möjliggör en anpassning efter kundernas behov och önskemål.

Safespring tror också på vikten av digital suveränitet, vilket innebär att användarna ska ha kontroll över sin egen data. Safespring erbjuder en molnlösning som är byggd på en infrastruktur som bygger på OpenStack, en öppen plattform för molntjänster. Detta möjliggör en hög grad av kontroll över data och säkerhet för Safesprings kunder.

Genom att fokusera på öppna standarder, open source-programvara och data suveränitet, kan Safespring erbjuda en molnlösning som är både pålitlig och flexibel, samtidigt som kunderna har kontroll över sin egen data.

En svensk publik molnplattform

En svensk publik molnplattform

Vår infrastrukturtjänst kör i säkra datacenters inom EU och påverkas inte av utländska lagar som CLOUD Act eller FISA 702.Läs mer