Safespring tar ikke ut noen trafikkavgifter

Egress cost, eller utgående trafikkostnader, er en kostnad som ofte overses når man bruker infrastruktur som en tjeneste og er en vanlig innlåsingsmetode.

Safespring har en null egress kostnad for datatransfer

Egress cost refererer til kostnaden for å sende data fra skyen til en brukers enhet eller en annen skytjeneste utenfor den spesifikke skyen.

Kostnaden for opplasting og nedlasting av data er en viktig faktor å ta hensyn til når man bruker skytjenester. Ved å være klar over dens eksistens og planlegge for det på forhånd, kan man unngå uønskede kostnader og maksimere kostnadseffektiviteten i bruk av skytjenester.

Hvorfor er egress cost en viktig faktor å vurdere når man bruker skytjenester?

For det første kan det være en uventet kostnad for brukere som ikke er klar over dens eksistens. Egress cost kan legge til betydelige kostnader i en bedrifts budsjett, og dette kan være vanskelig å forutsi eller planlegge for. For det andre kan det påvirke beslutningen om hvilken IaaS-leverandør man velger å bruke. Siden egress cost kan variere mellom forskjellige skytjenesteleverandører, kan det påvirke hvilket alternativ som er mest kostnadseffektivt for en spesifikk organisasjon eller bruk.

Trafikkostnader kan fungere som en innlåsingsmetode for skytjenesteleverandører, da kunder kan ha vanskelig for å bytte på grunn av de høye kostnadene for utgående trafikk. Dette gjør det viktig å vurdere både direkte og indirekte kostnader når man velger en skytjenesteleverandør.

Hvorfor tar ikke Safespring ut trafikkostnader?

Safespring tror på viktigheten av åpne standarder og åpen kildekode-programvare for å fremme innovasjon, samarbeid og frihet innen IT-bransjen. Ved å bruke åpne standarder og åpen kildekode-programvare kan Safespring tilby en skytjeneste som er fleksibel og skalerbar, noe som gjør det mulig å tilpasse seg kundenes behov og ønsker.

Safespring tror også på viktigheten av digital suverenitet, noe som betyr at brukerne skal ha kontroll over sine egne data. Safespring tilbyr en skytjeneste som er bygget på en infrastruktur basert på OpenStack, en åpen plattform for skytjenester. Dette gjør det mulig å ha høy grad av kontroll over data og sikkerhet for Safesprings kunder.

Ved å fokusere på åpne standarder, åpen kildekode-programvare og data suverenitet kan Safespring tilby en skytjeneste som er pålitelig og fleksibel, samtidig som kundene har kontroll over sine egne data.

Vår skybaserte infrastrukturtjeneste

Vår skybaserte infrastrukturtjeneste

Vår infrastrukturtjeneste kjører i sikre datasentre innenfor EU og påvirkes ikke av utenlandske lover som CLOUD Act eller FISA 702.Les mer