Safespring stödjer Europas självförsörjning på tech-området

Läs om Safesprings stöd för Europas självförsörjning på tech-området. Safespring diskuterar vikten av ökad självförsörjningsgrad för att säkra organisationers och individers integritet och uppmuntrar till samarbete inom den europeiska tech-sektorn.

Säkerhet och integritet i fokus - Safespring stödjer Europas självförsörjning på tech-området

I takt med den snabba teknikutvecklingen står vi inför allt större utmaningar när det gäller säkerhet och integritet.

Europeiska företag och organisationer är alltmer beroende av tech-tjänster från länder utanför vår egen intressesfär. Detta innebär att vi riskerar att förlora kontrollen över våra data och vårt informationsflöde. För att säkra vår digitala suveränitet måste vi öka vår självförsörjningsgrad inom tech-sektorn, och detta bör vara lika prioriterat som el och metaller.

Samarbeten är nyckeln

Vi på Safespring tror starkt på att samarbeten mellan europeiska företag och organisationer är nyckeln till att uppnå en hög självförsörjningsgrad inom tech-sektorn. Som ett svenskt moln- och IT-tjänsteföretag med fokus på säkerhet och integritet har vi alltid varit medvetna om betydelsen av att ha kontroll över våra egna data och informationsflöden. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med våra kunder och samarbetspartners för att bidra till ökad självförsörjning och en säkrare och mer integritetsinriktad teknikmiljö.

Debattartikel på Altinget.se

Vi stödjer fullt ut den debattartikel som nyligen publicerades på Altinget.se, där flera företag, akademiker och påverkare uppmanar regeringen och den svenska offentliga sektorn att ta frågan om Europas självförsörjning på tech-området på allvar. Vi är övertygade om att Europas självförsörjning på tech-området är en viktig fråga för att säkra både organisationers och individers integritet, samt för att inte hamna på efterkälken vad gäller AI-utvecklingen. För att uppnå detta är det viktigt att öka samarbetet inom den europeiska tech-sektorn och stärka vår självförsörjningsgrad. Detta kan bidra till att säkra vår egen kompetensutveckling, gynna företagandet och öka Europas konkurrenskraft på världsmarknaden.

Att öka självförsörjningsgraden inom tech

Läs debattartikel

Läs debattartikel

Läs om Safesprings stöd för Europas självförsörjning på tech-området.Till artikeln