Safespring tecknar ramavtal med SVT och UR för svenska molntjänster

Fredric Wallsten

Fredric Wallsten

CEO, Safespring

Idag blir Safespring en av fem leverantörer som får möjlighet att via ramavtal leverera molntjänster till Sveriges Television och Utbildningsradion.

Avtalet tecknades den 11 mars.

Tjänsterna som SVT efterfrågar i avtalet för ”Cloud services” är Infrastruktur, plattformstjänster, distribuerad lagring, maskininlärning och databastjänster.

I upphandlingen skriver SVT att det är viktigt för dem att leverantören har säkra, flexibla och väldokumenterade tjänster. Safespring lever upp till dessa krav samt producerar alla tjänster inom norden.

”Öppna standarder, öppen källkod och hög juridisk säkerhet är grunden i vår plattform. Vi är stolta över att ingå i SVTs ramavtal för molntjänster och ser fram emot möjligheten att utveckla public service digitala infrastruktur”.

säger Fredric Wallsten, VD på Safespring.

För mer information

FREDRIC WALLSTEN, VD
fredric.wallsten@safespring.se
Mobil: ‭+46 76-629 25 02‬‬‬‬‬‬‬

Om Safespring

Safespring levererar säkra, snabba och flexibla moln- och IT-infrastrukturtjänster baserade på öppen källkod och öppna standarder. Safespring är ett svenskt företag där tjänster produceras och data lagras lokalt för att säkerställa våra kunders datasuveränitet. Med hög grad av automatisering bidrar vi till våra kunders digitala transformation.

Med öppna standarder erbjuder vi ett enkelt insteg utan inlåsningsmekanismer. Vår plattform är från grunden designad med fokus på säkerhet och regelefterlevnad. Safespring har datacenter i Sverige och Norge varifrån de levererar sina egenproducerade tjänster.