Amerikanska moln-leverantörer kan behöva välja lag att bryta mot

Adam Odmark, biträdande jurist, advokatfirman Delphi, har skrivit en analys i Dagens juridik den 28 mars

Denna text är skriven av Safespring.

Enligt Adam Odmark bör den Europeiska dataskyddsstyrelsen ta fram vägledning gällande amerianska molntjänster.

Det finns knappast något europeiskt företag eller myndighet som inte använder sig av molntjänster. Utvecklingen går dessutom mot mer och mer molnbaserade IT-lösningar. - Adam Odmark

Han menar att risken för kollision mellan dataskyddsförordningen och Cloud Act är något som dessa företag och myndigheter tvingas förhålla sig till redan idag.

En lösning är att fytta ut känslig data från de amerikanska molnen och lagra den inom landets gränser hos en lokal leverantör som lyder under samma lagstiftning som företaget eller myndigheten.

Många företag och institutioner har redan tagit steget in i bland annat vår svenska molntjänst. Läs mer om våra kunder och deras upplevelse av Safespring här:

Läs Safesprings Kundreferenser

Adam Odmark anser att läget mellan dataskyddsförordningen och USA:s Cloud Act kräver skyndsamt agerande.

Europeiska dataskyddsstyrelsen bör skyndsamt agera och tala om vad europeiska företag och myndigheter bör göra för att kunna sälja respektive använda molntjänster utan att behöva oroa sig för att bryta mot dataskyddsförordningen. - Adam Odmark