Alla ska kunna arbeta säkert med webbaserade kontorsstöd

Med webbaserat kontorsstöd avses helt integrerad och webbaserad e-post, ordbehandling, kalkylark, presentation, chatt, fillagring och dokumenthantering.

Idag släpptes Förstudierapport Webbaserade kontorsstöd. Statens inköpscentral inledde en förstudie i september förra året som ska resultera i en eventuellt kommande upphandling av webbaserat kontorsstöd.

Det är positivt att den här debatten börjar ta fart. Det politiska läget har gjort att många står med ett ben i utländska molntjänster som inte längre följer de regler och lagar som gäller. Bland annat har Cloud Act i USA gjort att de filer och data som lagras i amerikanska molntjänster skall anses vara röjd enligt eSam.

Safesprings white paper om Cloud Act har används i rapporten som referens till det politiska läge som EU och USA befinner sig i. Ladda gärna ner det dokumentet här.

Rekommendationer

Ett intresse och investeringsvilja hos offentliga aktörer måste finnas för att en marknad av webbaserade kontorsstöd skall uppstå.

Rapporten kommer fram till att det finns behov av ett juridiskt hållbart Webbaserat kontorsstöd som ger stöd för fillagring, dokumenthantering, samarbetsverktyg, ordbehandling, e-post och andra funktioner.

Samtidigt har det kommit fram att de ramavtal som finns idag inte är tillräckliga för att köpa in liknande tjänster. Ett intresse och investeringsvilja hos offentliga aktörer måste finnas för att en marknad av webbaserade kontorsstöd skall uppstå. Därför uppmuntrar Statens inköpscentral dialog mellan it-bolag och offentliga aktörer för att gemensamt komma fram till en lösning som i framtiden kan upphandlas.

Safespring kommer följa utvecklingen på nära håll och kommer bidra i dialogen med vår kompetens om säkra, moderna och lokala molntjänster. I skrivande stund är vi på plats under presentationen av förstudien. På bilden syns Daniel Melin som är IT-upphandlare på Kammarkollegiet.

Safespring på plats under presentaionena av förstudien: webbaserade kontorsstöd