EUs nya digitala strategi förespråkar öppen källkod

Det intressanta med EUs digitala utveckling kan sammanfattas i en mening på sida 25: “Co-creation will be encouraged. Open-source solutions will be preferred...”.

EU kommissionen publicerade sin digitala strategi den 21 november.

I Sverige tillämpar vi offentlighetsprincipen vilket innebär att allt som inkommer, eller produceras av myndigheter och kommuner är öppen information, om man inte kan motivera varför informationen ska vara klassificeras som sekretessbelagd.

Det är fler och fler röster som menar att detta bör även gälla programkod. Fördelarna med detta är bland annat:

Safespring förespråkar öppen källkod och att användarna även bidrar med sina tillägg för att tillsammans utveckla och underlätta för andra. Genom att tillsammans iterera kod förbättras systemen snabbare, de blir stabilare och framförallt mer kostnadseffektiva. Visionen är ett samhälle där myndigheter, företag och privatpersoner jobbar tillsammans för att förbättra den kod och de system som används.

EUROPEAN COMMISSION DIGITAL STRATEGY