IVBAR revolutionerar vårdanalys med Safesprings säkra och flexibla infrastruktur

Fredric Wallsten

Fredric Wallsten

CEO, Safespring

IVBAR är en startup som nyligen benämndes som ett av Europas topp-20 bolag i vårdteknik-sektorn. Mjukvaran de erbjuder hjälper vårdföretag att göra avancerad verksamhetsanalys, ersättningsmodeller och internationell benchmarking inom sjukvården. Safesprings bakgrund i säkerhet och flexibilitet gör att Ivbar enkelt kan utveckla sin tjänst ovanpå Safesprings infrastruktur.

Med Ivbars mjukvara analyseras vårdutfall uttryckt i patientens upplevda livskvalitet (snarare än vårdens interna sekvens fakturerbara händelser). Ivbar stödjer verksamheterna i förbättringsarbete runt detta och skapar även nya former av betalningsmodeller inom vården som leder till “rätt” incitament, dvs. det ska premieras att man skapar goda utfall för patienterna.

“Vi vill bygga hela vår tekniklösning på basis av containers (Docker) och orkestrering (Kubernetes). Detta ger oss möjlighet att växa vår affär utan att utvecklingsteamet behöver växa”.

Dag Lindbo, CTO på IVBAR

Ivbars tidigare IT-lösning var mycket statisk. Det var långa ledtider för att beställa en ny server, konfigurera nätverk och för all kontakt med support. Stora begränsningar i vilka servertyper som fanns, och begränsningar i administratörsrättigheter.

“Innan Safespring kunde vi inte bygga en modern pipeline för DevOps. Vi kunde inte heller ge vår Data Scientists access till underliggande dataset”. – Dag Lindbo, CTO på IVBAR.

Med Safespring grund i OpenStack som plattform, ges friheten att designa system som löser Ivbars tekniska utmaningar och låter dem ta ansvar för hela livscykeln. Med Safespring har Ivbar även en stabil grund säkerhetsmässigt som är en förutsättning för att verka i vår sektor.

“I dialogen med Safespring känner våra experter att de pratar med andra experter, som dessutom är uppriktiga och lyhörda. Vi känner att vi hjälper varandra. Detta är en helt unik upplevelse jämfört med andra IT-partners“. – Dag Lindbo, CTO på IVBAR.

OpenStack är ett stort och komplext ekosystem där det finns mer än ett sätt att lösa de flesta problem. Safespring ger gärna en validering av viktiga designbeslut och därmed minska tekniska risker.

“Men kanske det viktigaste av allt: Safespring levererar en produkt som ger oss makt och frihet över vår IT-infrastruktur; därmed är det upp till vår uppfinningsrikedom och förmåga att lösa våra kunders problem, vi är inte beroende av en IT-partner som begränsar vår kreativitet”.

Dag Lindbo, CTO på IVBAR