Safespring ser ökat behov av gemensam lagringsplattform

I och med ökade datamängder inom alla discipliner får lärosäten och institutioner större och större behov av att på ett smidigt sätt kunna lagra data. Fler och fler projekt driver i dag data i Petabyte-skala vilket leder till stora kostnader vid uppsättning av interna lagringslösningar. Safespring har en S3-kompatibel lagringslösning som kan tjäna som en gemensam plattform för projekt inom forskningsvärlden som driver mycket data.

Plattformen kan användas tillsammans med Safespring Compute, för att bearbeta data, eller som en arkiveringsplattform dit data skickas när det har behandlats lokalt. S3 är baserat på HTTPS vilket gör det möjligt för forskare att enkelt, säkert och kostnadseffektivt kunna tillhandahålla rådata och resultat till intressenter. Datat nås via adresser som kan läggas in som referenser i publikationer eller metadatatjänster för publikationer bakom inloggninsportaler för ytterligare kontroll.