En hållbar plattform
för säkra molntjänster

Safespring är en svensk leverantör av moln- och infrastruktur som tjänst. Vår plattform är baserad på Open Source och öppna standarder. Upplev fördelarna med molnet där du behåller kontroll och digital suveränitet.Våra tjänsterLäs mer

Ta kontroll på din hantering av personuppgifter och känslig data med oss

Vi är en svensk moln-och infrastrukturleverantör (Infrastructure-as-a-Service) som producerar nätverk, lagring, servrar med virtualisering i en skalbar plattform utan inlåsning.

Våra tjänster är byggda på Open Source och öppna standarder, vilket ger hög säkerhet utan licenskostnader. Det resulterar i att vi erbjuder ett konkurrenskraftigt pris. Samtliga tjänster produceras i lokala datacenter och data lämnar aldrig landet verksamheten befinner sig i. Upplev fördelarna från båda sidorna: publika molnet med bibehållen digital suveränitet.

För organisationer som hanterar känslig information som måste efterleva alla lagar och regler men vill ha alla fördelar med molnet erbjuder vi bland annat:

Våra tjänster