Svensk publik moln­plattform

GDPR compliant badge

Safespring är alternativet som uppfyller lagar och regler inom EU.

Compute

Robust serverkapacitet i molnet för era tjänster. Säkert svensk IaaS.

Storskalig lagring

Safespring stödjer S3 och ger snabb- eller långtidslagring för er data.

Containerplattform

Kör bland annat Compliant Kubernetes som en managerad tjänst.

Databas som tjänst

Med några få klick kan du distribuera ett fullt hanterat, databaskluster.

Backup

Robust enterprise-backup i molnet för fysiska eller virtuella servrar.

AI- & ML-tjänster

Bygg moderna lösningar som nyttjar maskininlärning och artificiell intelligens.

Är du van att arbeta i en amerikansk molntjänst?

Du kommer direkt känna dig hemma i Safespring. Starta virtuella servrar med ett knapptryck, eller lagra storskalig data genom S3 och så mycket mer.

Safespring compute

Safesprings datacenter ligger i Norden

Våra datacenter matchar högt ställda krav på driftsäkerhet och tillgänglighet. Datacentren drivs till 100 procent av el från förnyelsebara energikällor.

Om våra datacenter Om Safespring