Svensk publik
molnplattform

Ett alternativ som uppfyller lagar och regler inom EU.
GDPR Compliant helt enkelt.Boka demoOm plattformen

Ta kontroll på din hantering av personuppgifter och känslig data med Safespring

Safespring innehåller lösningar för nätverk, lagring, servrar med virtualisering i en skalbar plattform utan inlåsning.

Safespring är byggt på Open Source och öppna standarder, vilket ger hög säkerhet utan licenskostnader. Det resulterar i ett konkurrenskraftigt pris. Safespring är utspritt över lokala datacenter och data lämnar aldrig landet. Upplev fördelarna från båda sidorna: publika molnet med bibehållen digital suveränitet.

För organisationer som hanterar känslig information som måste efterleva alla lagar och regler men vill ha alla fördelar med molnet erbjuder vi bland annat:

Om plattformen