Lagring som tjänst

Lagring som tjänst

Safesprings molnbaserade lagring finns i tre olika utföranden och är baserad på den marknadsledande lagringsteknologin Ceph. Tjänsten levereras ifrån säkra datahallar med hög tillgänglighet. Data lämnar aldrig Sverige då datahallarna befinner sig fysiskt inom landet. All data lagras på krypterade hårddiskar. Tjänsten är flexibel och fullt automatiserad. Användaren kan själv med få, enkla steg skapa nya volymer.

FAST

Lagringstjänsten är optimerad för snabb lagring (IOPS). Tjänsten används tillsammans med Safesprings IaaS och provisioneras i en självbetjäningsportal eller via API

 

LARGE

Lagringstjänsten är balanserad mellan pris och prestanda. Tjänsten lämpar sig väl för fillagring och operativsystem. Tjänsten används tillsammans med Safesprings IaaS och provisioneras i en självbetjäningsportal eller via API.

 

ACTIVE ARCHIVE

Lagringstjänsten är en objektlagringstjänst. NetNordic exponerar ett S3 gränssnitt mot Er applikation. Tjänsten är optimerad för stor och billig lagringsyta och lämpar sig väl för applikationer som läser eller skriver stora datamängder, typ E-arkiv eller webbapplikationer för att publicera data. Tjänsten provisioneras via API.

 

Datahallar inom landets gränser

Safesprings molntjänster produceras i datahallar som befinner sig inom landets gränser och sorterar under den lokala lagstiftningen, inte minst personuppgiftslagen (PUL). Datahallarna har en mycket hög nivå av fysisk säkerhet. All data lagras på krypterade diskar. Alla underliggande system i cloudplattformen har en hög nivå av säkerhetshärdning (SELinux). Plattformen är redundant upprättad för att nå hög tillgänglighet samtidigt som systemkomponenterna kontinuerligt och automatiskt patchas, baserat på en CI/CD-miljö.

 

 

Köp lagring baserat på era faktiska behov

Nu kan ni köpa lagring baserat på faktiska behov och användningsmönster. Molnlagring är snabb på att fördela; istället för att spendera veckor och månader på att installera komplicerad infrastruktur kan ni köpa den behövda kapaciteten inom några minuter. Skala tjänsten uppåt eller nedåt när ert företag vill förändra.

SAFESPRING STORAGE

Safesprings molnbaserade lagring (STaaS) finns i tre olika utförande och är baserad på den marknadsledande lagringsteknologin Ceph. Tjänsten levereras ifrån säkra datahallar med hög tillgänglighet.

LADDA NED PRODUKTBLAD

Anmäl intresse för att testa