Safespring levererar snabba, flexibla och säkra molntjänster som reducerar time-to-market och möjliggör snabb förnyelse utan tekniska hinder. Safespring Cloud produceras säkert och lokalt i samma land som kund för att bibehålla data-suveränitet.

Safespring är ett Nordiskt företag med lokalt producerade molntjänster
i Sverige & Norge.

Safespring Cloud lever upp till lokala lagar och regler kring datalagring, däribland personuppgiftslagen (PUL), och är producerade i en miljö som är utvecklad för att säkerställa hög säkerhet. Detta för att nå upp till högt ställda säkerhetskrav främst inom den akademiska sektorn.

Safespring levererar infrastrukturlösningar i molnet, och når idag samtliga universitet, högskolor och andra utbildnings- och forskningsmiljöer som är anslutna till de nationella forskningssätena; Sunet i Sverige och Uninett i Norge.

Med en mycket hög grad av automatisering kan Safespring leverera högklassiga infrastrukturlösningar i priskonkurrens med de internationella publika molnen.